Dating regler Kalundborg

16-Aug-2017 14:19 by 6 Comments

Dating regler Kalundborg - Real live sex cam no sign up

Gitt antatt størrelse på fremtidige funn, så vil enhetskostnadene for leting, feltutvikling og produksjon av olje- og gassreserver være høyere enn i mange andre offshore olje- og gassområder, og vesentlig høyere enn i landbaserte olje- og gassområder, spesielt i midtøsten.Statoil er operatør på felt som inneholder omlag 60% av olje- og gassreservene på NKS og 60% av antatt produksjon i år 2000.

No representation or warranty, express or implied, is or will be made in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by UBS Warburg as to the accuracy or completeness of the information.

The report is published solely for information purposes and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments.

The report is based on information obtained from public sources and sources believed to be reliable but is not guaranteed as being accurate, nor is it a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the report.

Sources of estimates and forecasts Denne rapporten er et sammendrag av råd gitt av UBS Warburg til Olje- og Energidepartement (OED).

Hensikten med rapporten er å beskrive, fra et finansielt perspektiv, mulige måter å restrukturere statens eierskap i olje- og gassektoren for å oppnå målsettingen om forbedret effektivitet på den norske kontinentalsokkelen (NKS) til beste for det norske samfunn.

UBS Warburg acknowledges that this report will be provided to the MPE in connection with our advice to the MPE in relation to the restructuring of the Norwegian State's oil and gas assets, and shall not be used for any other purpose.

This report has no regard to the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any specific recipient.Staten har som målsetting å sikre at de totale olje- og gassreserver på NKS utnyttes best mulig og at reserver som kan ha en positiv verdi blir utvunnet.Staten ivaretar sin målsetting om effektiv ressursforvaltning gjennom lisensrundene, godkjenning av planer for feltutbygging og gjennom Gassforhandlingsutvalget (GFU), som er ansvarlig for å fremforhandle alle salgskontrakter for gass med potensielle kjøpere.Hvis Statoil blir privatisert kan derfor ikke Statoil fortsette å forvalte SDØE under den gjeldende styringsmodellen.Hvis Statoil likevel forstetter å ha dette ansvaret kan det medføre at verdier blir overført fra staten til Statoils minoritetsaksjonærer.Any opinions expressed in this report are subject to change without notice and UBS Warburg is not under any obligation to update or keep current the information contained herein.

  1. Chat carrousel sex free 05-Sep-2017 08:44

    Tudyk, who’s also writing and directing, and Fillion, who’s also producing, based the series on their own experiences in the wake of their fondly remembered ‘s Samantha Smith! And it’s not even the full official cast list — it’s just what Fillion and Tudyk can announce at this time.

  2. Scarlett sexchatvideo 15-Sep-2017 19:14

    Tom Ford is één van de meest gevierde Amerikaanse ontwerpers van zijn tijd.

  3. dating profiles personals 20-Oct-2017 10:09

    When delegating your work to one of our writers, you can be sure that we will: If your deadline is just around the corner and you have tons of coursework piling up, contact us and we will ease your academic burden.